Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Pilotaż Przemysł 4.0 nowy konkurs na dotacje ogłoszony przez PARP

 

Nabór wniosków o dotacje: od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021

Budżet programu pilotażowego = 25 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania projektu = 800 000 zł

Maksymalna intensywność wsparcia w ramach pomocy de minimis = 85% (na cały projekt)

W przypadku wyczerpania limitu pomocy de minimis:

Maksymalna intensywność wsparcia na usługi doradcze = 50%

Maksymalna intensywność wsparcia na inwestycje wg. mapy pomocy regionalnej 35%-55%

 

Dofinansowanie obejmuje:

  1. usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej (limit kosztów kwalifikowanych 100.000 zł pod dodatkowym warunkiem, że zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.)
  2. usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej,
  3. zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
  4. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

 

Jakie technologie mogą być dofinansowane:

  1. Big Data oraz działania związane z analizą danych;

6.       Roboty przemysłowe;

7.       Przemysłowy Internet rzeczy;

8.       Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);

9.       Cyberbezpieczeństwo;

10.   Chmura obliczeniowa;

11.   Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;

12.   Sztuczna inteligencja;

13.   Blockchain;

14.   Druk addytywny (druk 3D).

 

Szczegółowe informacje na temat tego konkurs oraz kompletna dokumnetacja aplikacyjna znajdują się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0

 

 

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje