Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Artykuły

"Nikt za nas tego nie zrobi",  autor: Piotr Kościukiewicz, 22-10-2010
Czy polscy przedsiębiorcy powinni zabiegać o uzyskanie rzeczywistego wpływu na kształt przyszłych programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, w perspektywie finansowej 2014-2020 ?   Czytaj całość

"Czy władza publiczna powinna wspierać finansowo prywatnych przedsiębiorców?"
autor: Piotr Kościukiewicz, 05-11-2010

Wobec deficytu budżetowego, który będzie utrzymywał sie w Polsce przez wiele lat, władza publiczna nie ma innej możliwości kreowania inwestycji w modernizację istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy, jak partnerstwo publiczno-prywatne, rozumiane także jako wspieranie ze środków publicznych inwestycji rozwojowych realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.  Czytaj całość

"Small Business Act for Europe (SBA)",  opracował: Piotr Kościukiewicz, 10-11-2010
Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw są sercem europejskiej gospodarki. Stanowią 99,8% wszystkich europejskich przedsiębiorstw i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. Doceniając ich znaczenie Komisja Europejska 25 czerwca 2008 roku przyjęła program "Small Business Act" for Europe.   Czytaj całość

 

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje