Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

O Fundacji

Fundacja KAPITAŁ DLA INNOWACJI powstała w 2008 roku.

Jej fundatorami są: Jacek Biskupski, Piotr Kościukiewicz, Wiesław Latała, Jarosław Osika, Dominik Sierpowski.

Fundacja KAPITAŁ DLA INNOWACJI utworzona została przez praktyków gospodarczych, którzy od wielu lat prowadzą własne przedsiębiorstwa lub wykonują wolne zawody.

Jest ona oddolną inicjatywą osób znających z własnego doświadczenia problemy i dylematy polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Fundacja KAPITAŁ DLA INNOWACJI jest instytucją otoczenia biznesu nowego typu, która przede wszystkim stara się zachęcać i mobilizować przedsiębiorców do wspólnego działania na rzecz obrony wspólnych interesów oraz wpływania, w sposób legalny i transparentny, na decyzje administracyjne i polityczne, a także na kształt uregulowań prawnych, dotyczących MŚP.

Polscy prywatni przedsiębiorcy - jak mało kto - zasługują na podziw i szacunek, gdyż to właśnie Oni dźwigają na sobie ciężar modernizacji naszego kraju. To Oni tworzą dochód narodowy, dają zatrudnienie, płacą podatki, budują fundamenty dobrobytu przyszłych pokoleń. Polscy prywatni przedsiębiorcy są w XXI wieku „Solą Tej Ziemi”.

Fundacja KAPITAŁ DLA INNOWACJI inicjuje i wspiera różnorodne projekty i przedsięwzięcia, które są zgodne z jej misją i celami statutowymi. W tych działaniach gotowa jest współpracować na zasadach partnerskich z administracją państwową i samorządową, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami akademickimi oraz z każdą instytucją i z każdym środowiskiem, które autentycznie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości.

Fundacja KAPITAŁ DLA INNOWACJI aktywnie uczestniczy konsultacji społecznych, poprzedzających ważne decyzje polityczne i administracyjne, jednakże pod warunkiem uczciwego traktowania partnerów konsultacji oraz z zachowaniem własnej niezależności i apolityczności.

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje