Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Uruchomienie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Baza Konkurencyjności to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez różne podmioty w poszczególnych programach operacyjnych.

Beneficjenci powinni dokonywać wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. PLN netto.

Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje