Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Uruchomienie Rejestru Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) to portal internetowy, który umożliwia oferowanie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2015-2020, a także usług rozwojowych komercyjnych.

FIRMA DORADZTWO FINANSOWE PIOTR KOŚCIUKIEWICZ POMAGA FIRMOM W PRZYGOTOWANIU SIĘ DO UDZIAŁU W RUR.

 

Usługi Rozwojowe obecne w RUR:

usługa szkoleniowa (szkolenia: otwarte, zamknięte, wewnętrzne, zewnętrzne),
-
usługa rozwojowa o charakterze zawodowym (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych),
-
inne usługi rozwojowe (usługi doradcze, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmiany),
- usługa e-learningowa.

 

Korzyści z udziału w RUR
-
możliwość prezentacji i oferwania usług rozwojowych w rejestrze o zasięgu ogólnopolskim
-
wzrost wiarygodności usług dzięki mechanizmowi obowiązkowej oceny jakości usług
- zwiększenie wolumenu sprzedaży
- wzmocnienie marki i bezpłatna reklama produktów i usług

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje