Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Lista ekspertów

1. Tomasz Bednarski [SKK S.A.], specjalizacja:
- systemy informatyczne wykorzystywane do celów komercyjnych,
- zastosowania technologii Auto ID w procesach przemysłowych i logistycznych,
- działalność badawczo-rozwojowa w zakresie technologii Auto ID,
- zarządzanie przedsiębiorstwem z branży IT,
- zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym kształcenie specjalistów na rynek IT.

2. Dr Edward Goerlich [TFS sp. z o.o.], specjalizacja:
- systemy informatyczne wykorzystywane do celów komercyjnych,
- systemy informatyczne wykorzystywane w administracji publicznej,
- działaność naukowa w zakresie fizyki,
- świadczenie usług (w tym e-usług) drogą elektroniczną,
- teleinformatyczne systemy typu business to business.

3. Marcin Kajetanowicz [TFS sp. z o.o.], specjalizacja:
- działaność badawczo-rozowjowa w zakresie technologii informatycznych,
- działalność naukowa w zakresie fizyki,
- działaność badawczo-rozwojowa w zakresie elektroniki,
- komercjalizacja wyników badań naukowych (spin off),
- zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem z branży elektroniki i informatyki.

4. Jarosław Kownacki [Zakupy.com S.A.], specjalizacja
- tworzenie i rozwój przedsiębiorstw typu start-up,
- systemy informatyczne  wykorzystywane w e-usługach (e-commerce, e-marketing),
- zarządzanie mikro przedsiębiorstwami z branży e-usług,
- wdrażanie i rozwój technologii internetowych.

5. Łukasz Krasnopolski [Red2Black], specjalizacja:
- tworzenie i rozwój przedsiębiorstw typu start-up,
- systemy informatyczne  wykorzystywane w e-usługach (e-commerce, e-marketing),
- zarządzanie mikro przedsiębiorstwami z branży e-usług,
- wdrażanie i rozwój technologii internetowych.

6. Witold Kuźnicki [MGGP Aero sp. z o.o.], specjalizacja 
- metody pozyskiwania danych przestrzennych,
- technologie wykorzystywane w działalności  fotolotniczej,
- systemy geoinformatyczne wykorzystywane do celów komercyjnych i niekomercyjnych,
- systemy klasy GIS dla administracji publicznej,
- działalność badawczo-rozwojowa w zakresie technologii fotolotniczych i systemów
geoinformatycznych.

7. Robert Maciaszek [RMConsultigKrakow], specjalizacja:
- strategie wchodzenia na rynki zagraniczne firm z branży hi-tech,
- zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem działającym w skali globalnej,
- budowa międzynarodowej marki mikroprzedsiębiorstwa działającego globalnie,
- marketing międzynarodowy produktów i usług opartych na technologiach cyfrowych.

8. Adam Matuszyk [Storio sp. z o.o.], specjalizacja:
- systemy informatyczne wykorzystywane do celów komercyjnych,
- bezpieczeństwo systemów informatycznych,
- zarządzanie mikro przedsiębiorstwem w branży IT,
- świadczenie usług (w tym e-usług) drogą elektroniczną,
- zastosowanie systemów informatycznych do wspomagania procesów sprzedaży.

9. Robert Mucha [Kalkomat BIS], specjalizacja:
- zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem z branży produkcyjnej,
- wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne,
- prowadzenie przedsiębiorstwa eksportowego,
- wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych z dziedziny mechatroniki,
- wykorzystywanie wzornictwa przemysłowego w strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

10. Jarosław Osika [Zespół Audytorów Jakości], specjalizacja:
- wdrażanie i utrzymanie systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO 9001, 18001, 14001, 27001,
- systemy bezpieczeństwa produkcji i dystrybucji żywności (ISO 22000, HACCP, GMP/GHP, IFS, BRC, GLOBAL, G.A.P),
- certyfikacja potwierdzająca zgodność z wymaganiamai norm serii ISO (9001, 18001, 14001, 22000, 27001), HCCP,
- szkolenia w zakresie wymagań jakościowych.

11. Przemysław Przybylski [Robobat Polska sp. z o.o.], specjalizacja:
- europejskie przedsiębiorstwo informatyczne, działające w skali międzynarodowej,
- systemy informatyczne wykorzystywane do celów komercyjnych,
- działalność badawczo-rozwojowa w zakresie technologii informatycznych,
- zarządzanie projektami informatycznymi.

12. Dr Dominik Sierpowski [Nowa Elektronika sp. z o.o.], specjalizacja:
- systemy informatyczne wykorzystywane do celów komercyjnych,
- systemy informatyczne wykorzystywane w administracji publicznej,
- zarządzanie mikroprzedsiębiortswem z branży IT,
- działalność badawczo-rozwojowa w zakresie technologii informatycznych,
- działalność naukowa w zakresie fizyki,
- komercjalizacja wyników badan naukowych (spin off),
- świadczenie usług (w tym e-usług) drogą elektroniczną,
- teleinformatyczne systemy typu business to business. 

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje