Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Usługi szkoleniowe

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Fundacja KAPITAŁ DLA INNOWACJI oferuje  usługi szkoleniowe.

Szkolenia dotyczą przede wszystkim zasad rozliczania projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Szkolenia organizowane są w formule szkoleń otwartych lub zamkniętych (na indywidualne zlecenie klienta).

Program szkoleń obejmuje wyczerpujące informacje na temat bieżącej dokumentacji dotyczącej danego działania oraz wymogów stawianych przed beneficjentami dotacji. Szkolenia prowadzone są przez pracowników Fundacji, na codzień zajmujących się rozliczaniem projektów korzystających z dotacji unijnych. Stwarza to możliwość konsultacji indywidualnych problemów, a także zadawania pytań dotyczących konkretnej firmy i przypadków.

Szczegółowe informacje na temat terminów i tematyki planowanych szkoleń zamieszczane są na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Kontakt w sprawie szkoleń: biuro@dfpk.pl

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje