Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Usługi badawczo - rozwojowe

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Fundacja KAPITAŁ DLA INNOWACJI oferuje usługi badawczo-rozowjowe, związane z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego bądź ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym:

- analizy przedwdrożeniowe, testy, oraz badania dotyczące jakości i zgodnoności z określonymi wymogami lub normami

- prace związane z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań

- badania i prognozy rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania oraz opracowanie strategii i procedur związanych z wykorzystaniem rynkowym danego rozwiązania

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje