Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Polska Wschodnia - Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - spotkania informacyjne

Podczas organizowanego cyklu spotkań informacyjnych potencjalni beneficjenci poznają m.in. szczegóły dotyczące działania, kryteria wyboru projektów oraz procedurę ubiegania się o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dostępne sa pod adresem:
http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/cykl-transmisji-on-line-spotkan-informacyjnych-dzialania-1-4-po-pw-wzor-na-konkurencje

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje