Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Nabór wniosków do Poddziałania 2.3.1 - Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Wsparcie w ramach konkursu udzielane będzie w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

Kwota dofinansowania nie może być niższa niż 35 000 zł i nie wyższa niż 294 000 zł.

Poziom dofinansowania: do 70%.

Wnioskodawca – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Szczegółwe informacje dostepne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje