Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Nabór wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne

System akredytacji będzie wykorzystany m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W jego ramach wspierane będą zgłoszone przez danego przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji.

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje