Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Władze Fundacji

Organami Fundacji KAPITAŁ DLA INNOWACJI są:
- Zarząd
- Rada Fundacji

Zarząd jest jednoosobowy.
Funkcję Prezesa Zarządu pełni Piotr Kościukiewicz.
Prezes Zarządu nie pobiera żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

Skład osobowy Rady Fundacji:
Jacek Biskupski
Piotr Kościukiewicz
Wiesław Łatała
Jarosław Osika
Dominik Sierpowski

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

 


 

 

Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje