Fundacja Kapitał dla Innowacji kapitał dla innowacji
fundacja kapitał dla innowacji

Nasze cele

Szczegółowe cele Fundacji określa jej statut.

Fundacja działa na terenie całej Polski, jednakże koncentruje swoje zainteresowanie przede wszystkim na obszarze województwa małopolskiego i na problemach małopolskich przedsiębiorców.

Cele strategiczne Fundacji na lata 2010–2012 to:

1. Wspieranie przedsiębiorców inwestujących w rozwój swoich firm, poprzez ułatwienie im dostępu do funduszy europejskich,

2. Wspieranie osób tworzących nowe przedsiębiorstwa typu start up, poprzez pomoc w pozyskaniu przez nich zewnętrznych źródeł finansowania,

3. Wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw typu spin off,

4. Upowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej drogą elektroniczną,

5. Upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i obrotu prawami majątkowymi wynikającymi z własności intelektualnej,

6. Upowszechnianie wiedzy na temat prawa gospodarczego, prawa cywilnego, zasad działania rynku kapitałowego wśród małopolskich przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców,

7. Analiza oczekiwań małopolskich przedsiębiorców w zakresie metod wsparcia z funduszy publicznych:

· działalności eksportowej,

· prac badawczo–rozwojowych,

· wdrażania technologii informatycznych,

· tworzenia nowych miejsc pracy,

· rozwoju zaawansowanych usług elektronicznych.

Fundacja swoje cele strategiczne realizuje w ramach projektów własnych, albo realizując zlecenia otrzymywane od innych podmiotów.

 


Projektowanie stron internetowych Dotacja na innowacje